Browsing Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
     
1

2

3

4
5

6
7

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

25
26

27

28
29
30

Friday Nov 1, 2019

 • All Saints Day

  Friday Nov 1, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

  church

Saturday Nov 2, 2019

 • All Soul's Day

  Saturday Nov 2, 2019 9:00 AM to 10:00 AM

  church

 • Weekend Mass

  Saturday Nov 2, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 3, 2019

 • Weekend Mass

  Sunday Nov 3, 2019 9:30 AM to 10:30 AM

 • FF - Pre-K through 5th Grade

  Sunday Nov 3, 2019 10:30 AM to 11:45 AM

  Parish Center

Tuesday Nov 5, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 5, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Thursday Nov 7, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 7, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 9, 2019

 • Weekend Mass

  Saturday Nov 9, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 10, 2019

 • Weekend Mass

  Sunday Nov 10, 2019 9:30 AM to 10:30 AM

Tuesday Nov 12, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 12, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Thursday Nov 14, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 14, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 16, 2019

 • Weekend Mass

  Saturday Nov 16, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 17, 2019

 • Weekend Mass

  Sunday Nov 17, 2019 9:30 AM to 10:30 AM

 • FF - Pre-K through 5th Grade

  Sunday Nov 17, 2019 10:30 AM to 11:45 AM

  Parish Center

Tuesday Nov 19, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 19, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Thursday Nov 21, 2019

 • Daily Mass

  Thursday Nov 21, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Saturday Nov 23, 2019

 • Weekend Mass

  Saturday Nov 23, 2019 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Nov 24, 2019

 • Weekend Mass

  Sunday Nov 24, 2019 9:30 AM to 10:30 AM

Tuesday Nov 26, 2019

 • Daily Mass

  Tuesday Nov 26, 2019 8:30 AM to 9:00 AM

Wednesday Nov 27, 2019

 • Thanksgiving Mass

  Wednesday Nov 27, 2019 7:00 PM to 8:00 PM

  church

Saturday Nov 30, 2019

 • Weekend Mass

  Saturday Nov 30, 2019 5:30 PM to 6:30 PM